0

Przekładniki prądowe niskiego napięcia produkcji hiszpańskiej firmy SACI.

Oferta nasza to przekładniki prądowe niskiego napięcia i aparatura kontrolno-pomiarowej (mierniki, liczniki itp.).

Oferowane przez nas urządzenia to hiszpańskie przekładniki, mierniki oraz analizatory pod marką SACI.
Firma SACI, której jesteśmy przedstawicielem handlowym na Polskę, jest producentem nie tylko przekładników prądowych niskiego napięcia (przekładników prądowych nn), ale również mierników energii, analizatorów sieci, regulatorów mocy biernej oraz tablicowych mierników analogowych również w wykonaniu morskim. Na życzenie wysyłamy katalog.

Wszystkie urządzenia spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm europejskich.